Pepsi Taste challenge

Fleksibele barmoduler som kan brukes med og uten roterbar Taste Challenge topp. Transporteres i tilhørende flightcase.