Design

Mølladammen Snekkeri er med fra idé til ferdig produkt.

Vi ser dine behov og bruker vår erfaring med idéutvikling, formgiving, konstruksjon og ergonomi til å utvikle smarte og kreative løsninger. Produktene våre skal være både praktiske og dekorative. Før vi starter å produsere, kan vi tegne modeller i 3D slik at du kan følge prosessen og komme med innspill.