Lakkering

Mølladammen Snekkeri lakkerer alle sine produkter selv.

Det sikrer at arbeidet vårt får et profesjonelt resultat. Vi har en stor lakkeringsboks og bruker en lakk som er skånsom både for oss som arbeider med den og for miljøet. Vi tar også rene lakkeringsoppdrag for profesjonelle og private kunder.